HandslagSamverkan mellan ungdomarnas föräldrar och personalen är en förutsättning i förändringsarbetet på behandlingshemmet. Föräldrar och andra närstående ska delta i ungdomarnas förändringsarbete så långt det är möjligt om uppdragsgivaren finner det lämpligt. När föräldrarna medverkar i behandlingen kan de med egna ögon se exakt hur den fungerar och hur ungdomen beter sig i olika situationer. När föräldrarna deltar i verksamheten får vi tillsammans möjlighet att stämma av vad de tycker är viktigt att ungdomen fokuserar på att förändra.

Föräldrar bor och äter gratis på behandlingshemmet och vi står även för transport från hemkommunen. Föräldrarna erbjuds därmed mer inblick, kunskap och information om behandlingshemmet och dess verksamhet för att få möjlighet att vidga sin förståelse för behandlarna och deras arbetsvillkor.

”Föräldrar har en enorm kraft och enorma resurser. Det handlar om att använda dem på ett bra sätt… En förälder som känner sig anklagad och inmotad i ett hörn kan inte flytta sig en millimeter från sin försvarsposition”