PLUS-modellenEtt vanligt sätt att tänka när man löser problem i behandlingshemmens värld är att man frågar mycket om själva problemet.
I den lösningsinriktade arbetsmodellen försöker vi tänka på ett annorlunda sätt. Vi fokuserar mer på själva lösningen än på problemet i sig. Vi upplever att det är mer effektivt, respektfullt och ändamålsenligt att hålla någon ansvarig för en lösning istället för att hålla någon ansvarig för ett problem.

Det bästa sättet att lösa problem är, underligt nog, att tala om vad som inte är problem. Den lösningsinriktade behandlaren väljer att fokusera på det som fungerar.
Behandlaren har ett förhållningssätt som präglas av ett respektfullt bemötande i samspel med andra människor.
Vi lägger stor vikt vid att utreda och förstå de bakomliggande orsakerna till de psykiska symtomen som ungdomen har. Vi gör en omfattande och grundlig analys som ska hjälpa ungdomen att förstå vad måendet beror på och hur behandlingen kommer att se ut (PLUS). Detta skapar motivation hos ungdomen till att våga göra svåra saker som krävs för att deras liv ska förändras och att de ska må bättre.
Vi arbetar från början med eget aktivt ansvarstagande som ökas successivt i takt med att ungdomen gör framsteg och klarar en ökad självständighet.

PLUS-modellen (Plattform, Lösningsmönster, Undantag och Skala/Steg)

  • Introduktion till PLUS-modellen som struktur för lösningsfokuserat arbete
  • Lösningsfokuserade samtalsmodeller: Fördjupning kring att starta förändringsprocesser och effektivt följa upp och bygga vidare på godartade förändringar och initiativ
  • Lösningsfokuserade hemuppgifter för att förstärka förändringsprocessen
  • Kommunicera för förändring och öka motivation hos den unge
  • Betydelsen av positiva emotioner och dess samband med tankar och beteenden och kopplingen till lösningsfokus