Incola - GrönåshemmetGrönåshemmet, Älvsätravägen 4, 827 52 Järvsö
Tel. 0651-470 20, Fax. 0651-300 507, info@incolaab.se

Behandlingsteamet består av Beteendevetare, Socialpedagog, Behandlingspedagog och Behandlingsassistenter som arbetar utifrån ett lösningsinriktat förhållningssätt.

Vi använder oss av KBT-baserade behandlingsmetoder och är NPF-utbildade.

Fredrik Griberg
Verksamhetschef / Föreståndare

Beteendevetare / 12-stegsterapeut med KBT-inriktning /Utbildar sig till KBT-terapeut

Tel 070-346 77 40
fredrik.griberg@incolaab.se

Lillemor Sjödin
Ägare / Socialpedagog / Alkohol & Drogterapeut

lillemor.sjodin@incolaab.se

Tomas Sjödin
Ägare / Aktivitetsansvarig

tomas.sjodin@incolaab.se

Josefin Wikström
Ägare / Ekonomiansvarig

josefin.wikstrom@incolaab.se

Tova Alexsson
Utbildar sig till socialpedagog

tova.alexsson@incolaab.se

Helena Udd med Bannie behandlingspedagog

Helena Udd
Behandlingsassistent / Utbildad i Repulse
helena.udd@incolaab.se

Lars Rehnberg

Lars Rehnberg
Behandlingsassistent
Beroendeterapeut
Lars.Rehnberg@incolaab.se

Elina Swanholm
Behandlingsassistent
HAP-terapeut
elina.swanholm@incolaab.se

Ulf Nygårdh, vaktmästare och behandlingspedagog

Ulf Nygårdh
Vaktmästare
ulf.nygardh@incolaab.se